ARACONF 2023 Özet Kitabı

İngilizce Makaleler Uluslararası İndeksli The European Journal of Research and Development Dergisi Mart sayısında basılacaktır.

Tüm "Tam" metin Türkçe ve İngilizce bildiriler Orclever Proceedings of Research and Development (Online ISSN: 2980-020X) proceeding'te yayınlanacaktır. Her bir bildiriye DOI numarası verilecektir.

Online Konferans Sunumu

Tüm sunumlar MS Teams Platformu üzerinden online olarak yapılacaktır.

ARACONF 2023 - 3rd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization

Konferansın ana hedefi akademi ve endüstrideki araştırmacılar için uluslararası bir forum sunarak, çalışmalarını sunmayı, deneyimlerini ve son gelişmeleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Konferans son gelişimlerin yaşam döngüsünde çok disiplinli bir bakış açısıyla erişilebilirliği ve yüksek etkileşim kalitesini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Tüm sunumlar MS Teams Platformu üzerinden online olarak yapılacaktır.

ARACONF 2023 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Kongre kapsamında, bildiri kitabı ve dergi yayını olacaktır.
Araştırmacılar; sadece özet bildiri ile katılabilirler.
Tam Metin Bildiri ile katılabilirler.
Dergi Makalesi ile katılabilirler.
Tüm özet ve tam metin bildiriler ile dergi makaleleri en az iki bağımsız hakem tarafından kör hakemlik (single blind-review) süreciyle değerlendirilecektir.
Araştırmacılar bildiri ve makale gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25 olmalıdır.
İngilizce Makaleler Mühendislik, Mimarlık ve Temel Bilimler Alanındaki Makaleler Uluslarası indeksli The European Journal of Research and Deveopment ( https://journals.orclever.com/ejrnd ) dergisinde yayınlanacaktır.
Kabul edilen özet bildiriler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri kitabında yayınlanacaktır.
ISSN’ye sahip Proceeding online olarak yayınlanacaktır.