YAYIN SÜRECİ

Ana Sayfa Yayın Süreci

Yayın Süreci

ARACONF 2024 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.Kongre kapsamında, proceeding, özet bildiri kitabı ve dergi yayını olacaktır.
Araştırmacılar; sadece özet bildiri ile katılabilirler.
Tam Metin Bildiri ile katılabilirler.
Dergi Makalesi ile katılabilirler.
Tüm özet ve tam metin bildiriler ile dergi makaleleri en az iki bağımsız hakem tarafından kör hakemlik (single blind-review) süreciyle değerlendirilecektir.
Araştırmacılar bildiri ve makale gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25 olmalıdır.
Mühendislik, Teknoloji ve Temel Bilimler Alanındaki Makaleler Uluslararası alan indeksli The European Journal of Research and Deveopment ( https://journals.orclever.com/ejrnd ) dergisinde yayınlanacaktır.
Kabul edilen özet bildiriler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri ISBN’li özet bildiri kitabında yayınlanacaktır.
Tüm “Tam” metin Türkçe ve İngilizce bildiriler Orclever Proceedings of Research and Development (Online ISSN: 2980-020X) proceeding’te yayınlanacaktır. Proceeding Uluslararası ve Google Scholar indeksli olup her bir bildiriye DOI numarası verilecektir. ( https://journals.orclever.com/oprd )