Konferans

Ana Sayfa Değerlendirme ve Yayın Süreci

Değerlendirme ve Yayın Süreci

ARACONF 2021 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü olarak sunulabilir.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır.
Makaleler TRDİZİN indeksindeki EJOSAT dergisinde Özel Sayıda yayınlanacaktır. (Dergi Yayın kurallarına göre, dergi yayın ücreti ayrıca yatırılmalıdır).
Kabul edilen özetler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır.
ISBN'ye sahip bildiri kitabı online olarak yayınlanacaktır.