Bildiri Formatı

Anasayfa > Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Tüm Makale ve Bildiriler Microsoft Conference Management sisteminden gönderilmelidir.

Uluslararası indeksli İngilizce Dergi Araştırma Makalesi Formatı (İngilizce) https://journals.orclever.com/ejrnd

Uluslararası indeksli İngilizce Dergi Derleme Makalesi Formatı (İngilizce) https://journals.orclever.com/ejrnd

Tam Metin Bildiri Taslağı (Türkçe) Proceeding

Full Text Paper Template (English) in Proceeding

Özet Bildiri Taslağı (Türkçe)

Abstract Paper Template (English)