Author Guidelines

Home > Author Guidelines

Bildiri Taslağı

Bildiriler Microsoft Conference Management sisteminden gönderilmelidir.

Bildiriler sözlü veya poster olarak sunulabilir. (Poster boyutu: 70x90cm)

IEEE indeksli (WoS) Tam Metin Bildiri Taslağı (Türkçe)

TrDizin İndeksli Ejosat Dergisi Makale Taslağı (Türkçe)

IEEE Indexed (WoS) Full Paper Template (English)

TrDizin Indexed Journal Ejosat - Full Paper Template (English)