Author Guidelines

Home > Author Guidelines

Bildiri Taslağı

Bildiriler Microsoft Conference Management sisteminden gönderilmelidir.

Bildiriler sözlü veya poster olarak sunulabilir. (Poster boyutu: 70x90cm)

Özet Bildiri Örneği (Türkçe)

Tam Metin Bildiri Örneği (Türkçe)

Sample Paper for Abstract (English)

Sample Paper for Full Paper (English)